Poetry

Mt. Pulag

Sa karagatang ulap
na humahampas-hampas
sa luntiang dalampasigan
ng kabundukan
Ikaw ay isang bankang papel-
Naglalayag,naglalakbay,
sinasabayan ang alon,
bawat daluyong ng buhay.
Kung saan man dalhin
ng mga alaala at malamig na hangin,
Ulit-ulitin mang ipagtabuyan
ng bagyong dumarating-
Ikaw,
bankang papel
sa karagatang ulap,
Sabihin mo sa akin:
Hindi ka titigil na marating
ang bawat pangarap.
Hindi ka titigil na tanawin
ang kalawakan at alapaap.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *